Menu
Your Cart

Distance Selling Contract

İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması  gerektiğine istinaden düzenlenmiş olup, ilgili sözleşme maddeleri aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 1. KONU

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

MADDE 2.1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvan : C.O.Y. Dekorasyon Danışmanlık Hizmetleri ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.

Adres : Türkali Mah. Abbasağa Kuyu Sok. No:11 Beşiktaş / İSTANBUL / TURKEY

Tel/Whatsap : 0212 258 92 56

E Mail : info@cananyolacstamboul.com

 

MADDE 2.2. ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak cananyolacstamboul.com alışveriş sitesine üye olan kişi. 

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal olan 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre Alıcıya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Canan Yolaç Stamboul sorumlu tutulamaz.

4.4. Canan Yolaç Stamboul sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının  
Canan Yolaç Stamboul a ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,  Canan Yolaç Stamboul ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.6. Ürünün tesliminden sonra Alıcı ya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya katılım bankasının ürün bedelini  
Canan Yolaç Stamboul a ödememesi halinde, Alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Canan Yolaç Stamboul a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcıya aittir.


4.7. Canan Yolaç Stamboul mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 7 iş günü içinde kendisine nakden ve tek seferde ödenir.


4.8. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Canan Yolaç Stamboul 'a gönderilebilir, gönderildiği takdirde kargo giderleri Canan Yolaç Stamboul tarafından karşılanır.

4.9. Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. 

 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Canan Yolaç Stamboul'a faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün Canan Yolaç Stamboul'a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli Alıcıya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Canan Yolaç Stamboul tarafından karşılanır.

 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler teslimatın yapılmasından sonra ürünün kullanılmış olmasıdır. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 

 

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. 

 

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 7 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. 

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Canan Yolaç Stamboul'un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

 

Siparişin sonuçlanması durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. 

 

Canan Yolaç Stamboul